Stresshantering

Att uppleva stress är en medfödd reaktion som visar sig då våra förväntningar och krav från oss själv eller vår omgivning inte överensstämmer våra egna upplevda förmågor och behov. Alla människor uppfattar påfrestningar och kravfyllda situationer på olika sätt, den situation som är stressande för en person är det kanske inte för en annan. Anledningen beror på olika faktorer såsom exempelvis hur vi tolkar situationen – utifrån tidigare erfarenheter, psykologisk sårbarhet, inlärda beteenden och vilka krav vi tror ställs på oss och vilka resurser vi tror att vi har för att hantera dem.

Stress påverkar i stort sett allt från kroppsliga reaktioner, känslor, intellektuella förmågor och beteende. Att uppleva stress behöver inte vara skadligt för hälsan, men det finns en gräns för alla där överbelastning och ohanterbarhet kan bli för mycket och leda till hopplöshetskänslor och skuldkänslor. Även långvariga situationer av stimulansbrist, ex arbetslöshet, kan leda till  och uppgivenhet.

Att identifiera stressorerna (orsakerna till stressen), bli medveten om sina reaktioner och att lyssna till kroppens signaler är det första steget i stresshantering. Kanske behöver du göra stora förändringar eller så räcker det med några små. Stresshanteringsmetoden anpassas efter vad det är som ska hanteras. Exempelvis:

– Undanröja eller helt undvika stressorer
– Minimera den dysfunktionella stressnivån (Hitta nya sätt att hantera sina
stressreaktioner)
–Minimera långvarig stress (Förbättra och planera för återhämtning)

Återhämtning behövs varje dag och flera gånger om dagen i form av kortare pauser och ordentlig avkoppling. Därtill handlar det om att hitta varierande aktiviteter, motionera i lagom doser, äta näringsrikt, sova ordentligt samt njuta i nuet.

Stresshanteringen kan också innebära att man behöver träna sig på att andas rätt, hitta avspänningsmetoder, stretcha och mjuka upp spända muskler.

Individuell stresshantering
Du ges här tillfälle att diskutera och bli coachad kring just din situation. Syftet är att öka självinsikten om hur stressen påverkar just dig och vad du kan göra åt det. Med olika metoder så som individuella samtal, coachning, KBT och mindfulness hittar vi lämplig hanteringsmetod för just dig.

Stresshantering i grupp
Stresshantering brukar ge mycket goda resultat i grupp på ex arbetsplatsen. Kursen varvar teori med många praktiska övningar. I ett tillåtande och öppet klimat skräddarsys kursen efter gruppens behov och önskemål.

Målet med kursen är att skapa en ökad självförståelse för hur stressen påverkar oss olika, hur man sätter gränser och hur man på bästa sätt återhämtar sig och återtar kontrollen i sitt liv. Efter kursens slut har man fått olika verktyg att ta till för att undvika skadlig stress i framtiden.