Vad är mindfulness?

Mindfulnessett sätt att tänka, vara och leva

Mindfulness översatt till svenska – medveten närvaro – är en naturlig del av livet. En naturlig del av livet som vi i dagens samhälle ibland glömmer bort när vi stressar omkring i vardagen. Ofta använder vi vår uppmärksamhet så selektivt och slumpmässigt att vi inte ser det som finns framför ögonen på oss eller ens hör de ljud som kommer till oss. Samma sak kan man säga om våra sinnen, i bland känner vi inte att något inte står rätt till innan det är för sent. Docent och forskaren John Kabat-Zinn uttrycker det så här: ”Med våra mobiltelefoner och bärbara datorer kan vi numera stå i kontakt med alla och envar när som helst. Samtidigt löper vi risken att ALDRIG FÅ KONTAKT med oss själva”

Forskning visar på att det finns ett tydligt sammanhang mellan stress, höga prestationskrav och låg självkänsla. Vi fastnar lätt i negativa tankemönster som gör att vi ältar saker som hänt eller oroar oss för framtiden. Mindfulness är en uråldrig metod och livsstil som kan hjälpa dig att hitta balans i dagens hektiska liv. Att integrera mindfulness i ditt liv kan ge dig en mängd fördelar så som ökad förmåga till avslappning, förbättrad koncentration och kreativitet. Med hjälp av mindfulness – en större medvetenhet om nuet – frigör du också kapaciteten att hantera stress och oro vilket i sin tur oftast leder till förbättrad självkänslan.

I mindfulness tränar vi upp närvaron bland annat genom meditation, lätta och kravlösa kroppsövningar och ett medvetet förhållningssätt till våra tankar i vardagen. Meditation är ett sätt att vara, inte en teknik. Det handlar om att låta dig själv vara precis där du är och som du är, och även om att låta världen vara precis som den är i just denna stund.

Syftet med att träna mindfulness är att bli mer medveten om var du har din uppmärksamhet och du ökar din förståelse för hur du påverkas av dina tankar, minnen, känslor och beteende. Så småningom blir du mer närvarande i nuet och mår bättre genom att du lär dig att känna igen tidiga kroppsliga signaler om stress. Stresspiralen kan på så sätt stannas upp i ett tidigt skede och onödig stress kan undvikas.

Fler fördelar med att träna mindfulness är att du:

  • sover bättre
  • lär dig fokusera på vad som är väsentligt
  • ökar ditt tålamod
  • blir mer kreativ
  • förbättrar din förmåga att handskas med svårigheter
  • ökar din livskvalitet

 

Mindfulness förändrar inte livet...
Mindfulness förändrar inte livet…