Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness på arbetsplatsen är en långsiktig, hälsofrämjande insats. Stressiga arbetsplatser med ökade krav, ständiga förändringar och snäva budgetar påverkar ofta personalen negativ i form av stresskänslor. Stress innebär många gånger att vi inte beter oss rationellt och medvetet utan vi handlar enligt gamla vanor och mönster som kan leda till missförstånd och konflikter. Om detta pågår utan återhämtning och förändring leder det i värsta fall till långa sjukskrivningar och personalflykt.

Mindfulness kan vara till stor hjälp för att minska stress och missförstånd på arbetsplatsen. Mindfulness på jobbet har effekt på flera plan eftersom utvecklingen av närvaro och uppmärksamhet sker samtidigt hos individen som i gruppen. Individen upplever efter en tids mindfulnessträning en stressreduktion samt en ökad självkännedom. Detta i sin tur gynnar samarbetsförmågan då kommunikationen blir tydligare och missförstånd och konflikter kan undvikas.

På senare år har forskare även kunnat påvisa att träning i mindfulnessmeditation påverkar hjärnans struktur och funktion på ett sätt som inte bara ökar den emotionella kompetensen utan ökar också minnesförmågan och gör oss mer koncentrerade på den arbetsuppgift vi håller på med.

Ett av syftena med att träna medveten närvaro på jobbet är just att bryta våra destruktiva beteendemönster och se nya möjligheter. Vi tränar på att bli mer medvetna om var vi har vår uppmärksamhet och hur vi ökar vår förståelse för hur vi påverkas av våra tankar, minnen, känslor och beteende. Efter hand blir vi mer närvarande i nuet och mår bättre genom att vi lär oss att känna igen tidiga kroppsliga signaler om stress.

Jag kommer gärna till din arbetsplats för att hålla kurs eller workshop i stresskunskap och mindfulness (MBSR). Varje kurs/workshop anpassas efter gruppens sammansättning och storlek. Ni kan boka en 3-timmars föreläsning, en heldagsutbildning med gruppcoachning, eller en återkommande veckokurs där teori varvas med övningar.

Eftersom mindfulness är upplevelsebaserat och bäst förstås genom upplevd erfarenhet läggs tonvikten på praktiska övningar. Dessa övningar varvas med föreläsningar om på vilket sätt mindfulness skyddar mot stressrelaterad ohälsa och ökar vårt välbefinnande. Workshopen kan också innehålla ett pass med mindful yoga, med lätta mjuka rörelser för att mjuka upp kroppen och lugna sinnet.

Välkommen att diskutera vilket upplägg som passar er bäst! Mindfulnesskurser ingår i Skatteverkets kriterier för avdragsgill friskvård, på grund av att det är så verksamt mot stressrelaterade besvär.

För mer information och offert kontakta stina@stenbergcoach.se eller
ring 0708 – 25 55 97.