Master Personprofil

Till min hjälp vid personlig utveckling, grupputveckling, och   rekrytering använder jag mig mig gärna av MPA (Master Person Analys). Jag är certifierad användare sedan 10 år tillbaka.

MPA är ett arbetspsykologiskt testverktyg. MPA används bland annat vid rekrytering, personlig utveckling, sammansättning och utveckling av team, hela avdelningar eller organisationer. Personlighetstestet MPP är granskat av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi).

Personprofilen

Personprofilen, även kallad Master Person Profil (MPP), ger en grafisk framställning av hur en person har prioriterat mellan 160 påståenden. Personprofilen består av nio Huvudegenskaper samt ett antal kompletterande egenskaper. Genom dessa täcker vi upp en persons typiska beteende i en arbetssituation.

Jobbprofilen

Jobbprofilen fylls i av den närmaste chefen, personalfunktionen eller av båda. Här fastställs önskemål om de egenskaper som man tycker att jobbet kräver av en person. Jobbprofilen används som underlag för jämförelse med en eller flera Personprofiler. På så sätt ser man tydligt hur väl jobb och person matchar.

Den slutgiltiga Personprofilen – testresultatet

Genom att jämföra en Jobbprofil mot en Personprofil, ser man tydligt hur väl en person passar för jobbet. Samtidigt får man klart för sig vilka områden som verksamheten ska vara uppmärksam på, för att kunna stödja personen i sin utveckling.

Kontakta mig för kostnadsförslag www.stenbergcoach.se eller 0708-255597