Vad är KBT?

KBT är förkortning av Kognitiv Beteende Terapi. I denna terapiform fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen samt på individens känslor, beteende och tankar. KBT har sin förankring i kognitionspsykologin, inlärningspsykologin och i socialpsykologin.

Ordet kognitiv kommer från latinets cognoscere, som betyder ”att känna till med sinnen eller förstånd”. Den kognitiva teorin utgår ifrån att det är innehållet i våra tankar som bestämmer våra känslor och styr våra handlingar.

I kognitiv coaching arbetar vi med tankar och känslor och utforskar hur dessa styr våra handlingar och påverkar de beslut vi fattar.

Förbättrade prestationer med coachingsamtal som vilar på kognitiv metodik. Tag kontroll över dina tankar så att det inte är tankarna som styr dig. Vi arbetar med samband mellan tankar, känslor och beteenden.