Coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Min roll som coach är att hjälpa dig att optimera dina resurser. Jag lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger dig stärkande feedback. Coaching är ett sätt att jobba med utveckling som anpassas efter dina egna behov.

Genom att välja att samarbeta med mig har du som klient försäkrat dig att coachprocessen bygger på de kompetenser som är angivna av ICF, branschorganisationen för coacher.

Exempel på vad du kan bli coachad i:

  • Självkännedom och självkänsla
  • Stress (Mindfulness)
  • Hjälp att uppnå ett mål
  • Stöd för arbetsledare och chefer
  • Stöd i arbetslivet
  • Fobier och ångest (KBT)
  • Jobbcoachning
  • Karriär
  • Relationer
  • Livsstil

”Coaching doesn´t make sick people well… it helps healthy people become extraorinary”

                                                                                       Thomas Leonard